Kundalini Yoga Kirtan Kriya Meditasyonunun Beyin Üzerine Etkileri

Alzheimer Araştırma ve Önleme Vakfı’nın (The Alzheimer's Research and Prevention Foundation - (ARPF) ) yoga ve meditasyonun Alzheimer’a etkileri konulu araştırmasının sunumu Uluslararası Alzheimer Birliği Konferansı – Boston’da yapıldı (2013)

 

12 yıl boyunca ARPF tarafından Kundalini Yoganın sadece 12 dakika olan Kirtan Kriya meditasyonu kalabalık hasta gruplarına yaptırıldı, birebir çalışıldı, çeşitli araştırmalara konu oldu ve bu araştırmalar desteklendi. Bu çalışmalarda özellikle beyin sağlığının arttırılması ve Alzheimer hastalığı riski olan insanlara odaklandı.

 

Bu araştırmalarda beyin sağlığını ölçebilecek özel yöntemler kullanıldı: SPECT ve fMRI ile gelişmiş çok yönlü hafıza ve kan testleri yapıldı. Böyle Kirtan Kriya öncesi ve sonrası beyin fonksiyonları bilimsel olarak gözlemlendi. Etkileri bilimsel olarak ispatlandı.

 

“SPECT (Beyin perfüzyon SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomography), beyin kan akımının bölgesel olarak nasıl olduğunu belirlemek için yapılan bir görüntüleme tetkikidir)

fMRI (Functional magnetic resonance imaging - beyin fonksiyonlarının görüntülenmesini sağlar. Bu teknik, kandaki oksihemoglobin (oksijen bağlı hemoglobin) ile oksijenini yitirmiş deoksihemoglobinin manyetik özelliklerindeki farklılığa dayalıdır)”

Araştırma sonuçları 3 kategoriye bölündü: Zihin, beden ve ruh.

ZİHİN üzerinde Kirtan Kriya etkileri:

 

1.Gelişmiş ve İyileştirilmiş Hafıza: Hafıza kaybı tespit edilen insanların hafızasında önemli gelişmeler tespit edildi. Özellikle aile bireylerinden birine yıllardır bakan kişilerde (Stresli hasta bakıcılar) stres kaynaklı hafıza kaybı durumunda Kirtan Kriya’dan sonra çok iyi sonuçlar alındı.

 

2.Stres seviyesinde düşüş: Bilişsel zayıflama, hafıza merkezi Hipokampus’un hücreleri akut ve kronik stres sonucunda artan Kortisol hormonu yüzünden ölür ve Bilişsel Zayıflama ortaya çıkar.

 

“Bilişsel zayıflama: Zihin karışıklığı, düşünmek, algılamak, ve belleğe yerleştirmek gibi zihinsel yetilerin hepsi “bilişsel işlev” genel teriminin içerisinde yer alır. Yaşlanmanın doğal süreci, tıpkı bedenlerimiz gibi aklımızın da biraz yavaşlaması ve bir zamanlar olduğu kadar randımanlı çalışmaması anlamına gelmektedir”Alıntı.

Kirtan Kriya meditasyonu stres ve kortizol seviyesini düşürür. Böylece hafıza kaybını geri çevirebilir.

 

3.Gelişmiş Beyin Kan Akışı: (Cerebral Blood Flow) Bilişsel zayıflık ve stresli hasta bakıcılar teşhisi konmuş hastalarda beynin kritik önem taşıyan bölgelerinde kan akışının arttığı gözlemlenmiştir. Örneğin; dikkat, odaklanma, hafıza (Hipokampus), depresyon, travma ve dayanıklılık. Dahası; hafıza kaybı durumunda ilk düşüş gösteren bölgelerin Kirtan Kriya ile ilk etkilenen bölgeler olması dikkat çekicidir.

 

4.Artan sağlıklı beyin ölçüsü: Başlangıca göre uzun dönem Kirtan Kriya meditasyonu yapanlarda beyin ölçülerinin artarak sağlıklı düzeye geldiği tespit edilmiştir.

 

5.Gelişmiş Beyin Kimyası: Beyin enerjisi ve fonksiyonları düşen insanlarda beyin kimyası neurotransmitter denilen sinir ileticilerinde düşüş olduğu bilimsel bir gerçekliktir. Bu yüzden sinir ileticilerini arttırıcı ilaçlar geliştirilmiştir. Ama maalesef çok etkili olamamıştır. Bununla birlikte Kirtan Kriya sinir iletici hücrelerin doğal yolla artmasını sağladığı gibi, aralarındaki iletişimin gelişmesine de yardım eder. Böylece beyin ve hafıza fonksiyonlarını artırır.

 

BEDEN üzerinde Kirtan Kriya etkileri: Bedenin her bir hücresine ve DNA’sına kadar olan etkiler:

 

1.Telomeraz artışı: (Telomeraz- yaşlanmayı durduran enzim) Telomeraz, DNA’nın sınırdaki telomeraz uzunluğunu kontrol eden enzimdir. Bu ne kadar uzun olursa o kadar sağlıklısınız demektir. Kısa telomeraz boyu Alzheimer hastalığı, hızlı yaşlanma ve kısa ömür anlamına geliyor. 8 hafta boyunca günde 12 dakika Kirtan Kriya meditasyonu yapanlarda telomeraz boyunun %44 uzadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu şu ana kadar görülen en yüksek uzamadır.

 

2.Kötü genlerin azalması: 39 stresli hasta bakıcıya 12 hafta boyunca Kirtan Kriya yaptırılmış ve enflamatuar hücrelerde dikkati çeken bir azalma görülmüştür ki bu hücreler bedende iltihaba neden olur. Bu çok önemlidir çünkü iltihap Alzheimer dahil bir çok hastalığın nedenidir.

 

3.İyi genlerin çoğalması: İyi genler çoğaldığı gibi, bağışıklık sisteminin gücü de artar.

 

4.Uyku kalitesinin artması: Uyku, beyin ve beden sağlığı için çok önemlidir. Alt-üst olmuş uyku düzeni Alzheimer için bir risk faktörüdür. Kirtan Kriya uyku düzeninin oluşturulmasında da rol oynar.

 

RUH üzerinde Kirtan Kriya etkileri: Sağlığınızı ve iyiliğinizi etkileyen bir ruhunuz vardır. Kirtan Kriya ruhunuza olumlu bir şekilde dokunur.

 

1.Daha az depresyon: Deneklerin %65’inde daha düşük depresyon seviyesi tespit edilmiştir. Depresyon bilişsel zayıflık durumunda önemli bir risk faktörüdür.

 

2.Amaçlarda netlik: Meditasyon yapanlar amaçlarında netliğe ulaşmışlardır ki, bu Psikolojik olarak iyi hissetmeye neden olur: örneğin kendini kabul, kişisel gelişim ve pozitif ilişkiler. Bütün bunların genel sağlık üzerindeki etkileri biliniyor ve Alzheimer riskini çok düşürdüğü de kanıtlanmıştır. Aynı zamanda arzularınızın – hayallerinizin gerçeklemesi açısından önemlidir.

 

3.Ruhsal iyilik – esenlik: Kirtan Kriya yapmak zihine huzur verir ve ruhsal iyilik – esenlik sağlar. Bugünün dünyası için içsel barış ve ruhsal iyilik en çok ihtiyaç duyduğumu şeylerdir.

 

Bütün araştırmalar ve çalışmalar Kundalini Yoganın son derece basit 12 dakikalık bir meditasyonu olan KİRTAN KRİYA’nın beden – zihin ve ruh üzerindeki olumlu etkileri ile yaşlanma karşıtı etkilerinin DNA’ya kadar gittiğini bilimsel olarak kanıtlamaktadır.

 

27 MART – 02 NİSAN HAFTASI DERSLERDE “KİRTAN KRİYA” MEDİTASYONU YAPACAĞIZ. HERKESİ BEKLİYORUM

 

Şifa olsun.

 

Not: Araştırmaların yapıldığı merkezler:

1. UCLA-Department of Psychiatry
2. University of Pennsylvania-Department of Radiology
3. University of California
4. Ministry of Health in Finland and Karolinska Institute in Sweden
5. University of West Virginia-Department of Public Health
6. University of Arizona-Department of Surgery and iCAMP

 

Çeviren: Özlem Ataman Tara Kaur
The Alzheimer's Research and Prevention Foundation - (ARPF) web sitesinden çeviridir.

Özlem Ataman Tara Kaur

Kundalini Yoga Terapist & Eğitmen

International School of Kundalini Yoga i-SKY (KRI)

Kundalini Medicine

www.facebook.com/kundaliniozlem

Instagram: ozlem_ata_tarakaurr

www.ozlemataman.com

 

Comments are closed.